درباره ما

درباره ما

MHI

برخی از عناوین سایت : شیوه های نویی مدیریت ، استراتژی ، رهبری ، صاحب نظران و پیشگامان مدیریت ، کتابخانه مدیران ، مدیریت کسب و کار، مدیریت بازاریابی، مدیریت منابع انسانی، مدیریت مالی، مدیریت پروژه

  • - از جمله اهداف Mhi ارتقای توانمندیهای مدیران ، کار آفرینان و تمامی علاقمندان مباحث مدیریتی می باشد.
  • - امید است بتوانیم با ارائه مطالب کارآمد، افراد مشتاق این حوزه بتوانند بهتر برای توسعه و سربلندی ایران عزیز گام بردارند. - سایت mhi.ir ( Management Home of Iran) ( خانه مدیریت ایران) شامل مباحث گوناگون مدیریتی میباشد
  • - مطالب مدیریتی با توجه به حدود چهل سال تلاش علمی و عملی ارائه می شود.