mhi - چگونه کسب و کارمان را  به محیطی رشد یابنده  مثبت اندیش و بالنده تبدیل کنیم ؟ | راهکارهای عملی برای رشد کارکنان، مدیران و کارکنان غیرفعال در محیط کسب و کار

چگونه کسب و کارمان را به محیطی رشد یابنده مثبت اندیش و بالنده تبدیل کنیم ؟ | راهکارهای عملی برای رشد کارکنان، مدیران و کارکنان...

این مقاله، راهکارهای عملی ویژه، برای همه کار آفرینان ، کارکنان و مدیرانی ارائه می نماید که از همه چیز شکایت دارند، در صورتیکه می توان ، آنها را...

mhi - راهکارهای کاربردی برای ارائه مشاوره به همکاران |چگونه مدیران و کار آفرینان مشاوره تاثیر گذاری ارائه نمایند ؟

راهکارهای کاربردی برای ارائه مشاوره به همکاران |چگونه مدیران و کار آفرینان مشاوره تاثیر گذاری ارائه نمایند ؟

این مقاله راهکارهایی عملی برای مدیران و کارآفرینان فراهم می آورد، تا بتوانند به شیوه مطلوبی به کارکنان، همکاران و .... مشاوره دهند و یا راهنمایی کنند.  مشاوره بدان...

mhi - نقش و جایگاه سرمایه های فکری در ارتقای جایگاه یک کسب وکار | مدیریت سرمایه های فکری

نقش و جایگاه سرمایه های فکری در ارتقای جایگاه یک کسب وکار | مدیریت سرمایه های فکری

اکنون زمان آن فرا رسیده که مغز نامریی را جایگزین استعاره معروف آدام اسمیت  از بازار  یعنی دست نامریی، نماییم.  در میان مفاهیم جدید مطرح شده در سالیان اخیر،...

mhi - چگونه برنامه ای انضباطی برای کارکنان کسب و کارمان طراحی و تدوین کنیم ؟ | بایدها و نبایدهای برنامه انضباطی

چگونه برنامه ای انضباطی برای کارکنان کسب و کارمان طراحی و تدوین کنیم ؟ | بایدها و نبایدهای برنامه انضباطی

یک برنامه انضباطی عادلانه و جامع، می تواند کارفرما را از ادعاهای ناعادلانه و هزینه های مرتبط با آنها مصون نگاه دارد. علاوه بر قوانین و مقررات، یک روش...

mhi - مدیران و کارآفرینان چگونه، برنامه متنوع مدیریتی را اجرا کنند ؟ | فهرست اقدام عملی برای اجرای برنامه متنوع مدیریتی

مدیران و کارآفرینان چگونه، برنامه متنوع مدیریتی را اجرا کنند ؟ | فهرست اقدام عملی برای اجرای برنامه متنوع مدیریتی

 یک برنامة مدیریت تنوع سازی، یک کسب وکار، را قادر می سازد، خود را با تغییرات اجتماعی و مردم شناسی مانند افزایش تعداد زنان، اقلیت قومی، و کارگران مسن...

mhi - چگونه می توان ، اعتماد و وفاداری کارکنان را در محیط کسب و کار تقویت کرد ؟ | راهکارهای عملی برای اجرا

چگونه می توان ، اعتماد و وفاداری کارکنان را در محیط کسب و کار تقویت کرد ؟ | راهکارهای عملی برای اجرا

 شواهدی وجود دارد مبنی بر اینکه بسیاری از شرکتها نسبت به کارکنانشان وفادار نیستند و کارکنان نیز وفاداری کمی نسبت به شرکتها دارند. كاملا مشخص است که شرکتها دیگر...