mhi - استراتژی چیست ؟ | راهبرد چیست ؟

استراتژی چیست ؟ | راهبرد چیست ؟

استراتژی سازمانی هم ذهن و هم زبان ما را درگیر خود می کند. طی سال ها، دانشجویان دانشکده های بازرگانی (و اساتید آنها) استدلال می کردند که مثلاً چگونه...