mhi - نکات کلیدی برای تدوین بودجه |نحوه طراحی و تدوین بودجه برای کارآفرینان، مدیران و افراد مرتبط با حسابداری و مالی

نکات کلیدی برای تدوین بودجه |نحوه طراحی و تدوین بودجه برای کارآفرینان، مدیران و افراد مرتبط با حسابداری و مالی

تامین بودجه، نقطه ثقل کسب و کارها برای سنجش اهدافی است که می خواهند به آنها دست یابند. این یک شیوه کلیدی برنامه ریزی است و کسب و کارها...

mhi - چگونه در شرایط نامناسب کاری، اقداماتی مناسب انجام دهیم؟ | نکاتی در خصوص فرآیند انتخاب افراد، استراتژی و فعالیت ها

چگونه در شرایط نامناسب کاری، اقداماتی مناسب انجام دهیم؟ | نکاتی در خصوص فرآیند انتخاب افراد، استراتژی و فعالیت ها

کارکنان، قابل اطمینان ترین منابع، برای دستیابی به نتایج عالی در سال های متمادی هستند؛ تصمیمات، تجارب و توانمندی های آنان مرز میان شکست و پیروزی را ترسیم می...

mhi - رقابت بر سر هزینه ها، ابزاری کارآمد برای موفقیت | چگونه کاهش هزینه ها را به اجرا در آوریم؟

رقابت بر سر هزینه ها، ابزاری کارآمد برای موفقیت | چگونه کاهش هزینه ها را به اجرا در آوریم؟

هدایت کاهش هزینه ها، یک رویکرد اثبات شده برای رقابت موفق در بازار است. با پرسیدن پرسش های اساسی درباره فرآیندهایی که محصولات یا خدمات شما را می آفرینند،...

mhi - پیش بینی آینده اقتصاد و کسب و کارها چگونه خواهد بود (بخش چهارم تکامل ) ؟

پیش بینی آینده اقتصاد و کسب و کارها چگونه خواهد بود (بخش چهارم تکامل ) ؟

ابهام بزرگ بين مواد طبيعي و غيرطبيعي خواهد بود. بسياري از موانع بين زندگي کربني و غيرکربني مي‌باشند. متخصصان مي پرسند، چگونه مي‌توان زندگي را گرمتر ساخت؟ چگونه مي‌توان...