mhi - چطور مدیران و کارآفرینان می توانند، همانند رهبران بزرگ در کسب و کارشان موفق شوند ؟ | چگونه 100 رهبر بزرگ دوران شغلیشان را آغاز کردند ؟

چطور مدیران و کارآفرینان می توانند، همانند رهبران بزرگ در کسب و کارشان موفق شوند ؟ | چگونه 100 رهبر بزرگ دوران شغلیشان را آغاز...

این مقاله نمایانگر آن است که چگونه افراد موفق توانستند مسیر صحیح خود در حوزه های گوناگون را بیابند و از هیچ کس به همه کس تبدیل شوند. در...

mhi - چگونه رهبران کارآمد موفق می شوند ؟ | رموز موفقیت رهبران در حوزه کسب و کار | چرا رهبران بزرگ به پاسخ آری بسنده نمی کنند ؟

چگونه رهبران کارآمد موفق می شوند ؟ | رموز موفقیت رهبران در حوزه کسب و کار | چرا رهبران بزرگ به پاسخ آری بسنده نمی...

رهبران باید اقدامی صحیح را انتخاب کنند و کسب و کار را برای اجرای کارآمد آن بسیج کنند. رهبران غالباً پاسخ «بله» می شنوند. كمتر خبرهای بد را برای...

mhi - ارتباط هوش هیجانی و رهبری چیست ؟ |رهبران و کارآفرینان، برای موفقیت ،چگونه هوش هیجانی را در محیط کسب و کار اجرا کنند ؟

ارتباط هوش هیجانی و رهبری چیست ؟ |رهبران و کارآفرینان، برای موفقیت ،چگونه هوش هیجانی را در محیط کسب و کار اجرا کنند ؟

 ایجاد فضایی برای عملکرد، نیازمند آن است که رهبران، سطح بالایی از هوش هیجانی ( توانایی مدیریت احساسات خود و دیگران ) را به اثبات برسانند. توانایی های خاصی...

mhi - هشت کلید طلایی برای رهبری در کسب وکار | چرا رهبران، پس از اقدام،  سئوال می کنند |درسهایی از بیل گیتس |گزیده هایی از مدیریت اثربخش

هشت کلید طلایی برای رهبری در کسب وکار | چرا رهبران، پس از اقدام، سئوال می کنند |درسهایی از بیل گیتس |گزیده هایی از مدیریت...

« شما نمی توانید 90 درصد اصالت خود را حفظ کنید و یک رهبر باشید. باید همة 100 درصد آن را در اختیار داشته باشید.»  آیا می توانید در...