mhi - جک ولش مدیرعامل اسبق جنرال الکتریک و .. مشاوره می دهند | ارزش استعدادها  را بدانید

جک ولش مدیرعامل اسبق جنرال الکتریک و .. مشاوره می دهند | ارزش استعدادها را بدانید

جک ولش می گوید: «پیامهای ساده راحت تر مبادله می شوند؛ طرحهای ساده، سریعتر به بازار راه می یا بند و در نتیجه تصمیم گیری نیز راحت خواهد بود.» پس از مصاحبه با 60 فرد تصمیم ساز، ران شولتز  دریافت  که بسیاری از آنها در تصمیم گیری خود به غریزه و استعداد، اعتماد و اتکا می کنند.

مشاوره ای از جک ولش

 
مسایل را ساده بگیرید.  این جملة ساده ،تصویری است که جک ولش مدیر عامل جنرال الکتریک برای متحول کردن عملکرد سازمانش ترسیم می کرد. این نوع ساده گرفتن مسایل ،کاری است که به گفتة ولش بر عهدة مدیران است. 


او می گوید: «پیامهای ساده راحت تر مبادله می شوند؛ طرحهای ساده، سریعتر به بازار راه می یا بند و در نتیجه تصمیم گیری نیز راحت خواهد بود.»


در حوزة کسب و کار، ساده گرفتن مسایل دارای معانی گوناگونی است مانند:
•    برای یک مهندس، این جمله به معنای طرحهای مناسب و کاربردی است.
•    برای یک تولید کننده، این حرف به معنای فرآیندی است که باید برای تولید کنندگان  قابل درک باشد.
•    برای یک بازاریاب، این توصیه  به معنای پیامهای ساده و طرحهای روشن برای مصرف کنندگان و مشتریان صنعتی است. 

مدیران ارزش استعداد غریزی را می دانند


مطالب زیادی درباره استعداد نوشته  و گفته می شود که برای قضاوت در باره انها باید اطلاعات دقیقی داشت . پس از مصاحبه با 60 فرد تصمیم ساز، ران شولتز  دریافت  که بسیاری از آنها در تصمیم گیری خود به غریزه و استعداد، اعتماد و اتکا می کنند.

مثلاً جان رولواگن  رییس سابق مرکز تحقیقات کری ، روش جالبی در تصمیم گیریهای خود دارد: او شیر یا خط می کند. اگر بخواهید بر اساس نتیجة شیر یا خط عمل نکنید، چه اتفاقی رخ خواهد داد. خوشحال می شوید؟ ناامید می شوید؟ به این احساس توجه کنید. اگرچه این امر منطقی نیست اما

استعداد ترکیبی از تجربه، علم، تجزیه و تحلیل و اطلاعاتی ذاتی است.
 

نظرات
دیدگاه ارسال کنید