mhi - چگونه کسب و کاری کوچک برای خودمان  یا دیگران راه اندازی کنیم ؟

چگونه کسب و کاری کوچک برای خودمان یا دیگران راه اندازی کنیم ؟

واقعاً به دنبال چه هستید؟ آزادی؟ خوشبختی؟ فرصت رهایی از جایی که در آن کار می کنید؟ فرصت سفر، دیدن دیگران یا دنبال کردن دیدگاه مورد نظرتان؟ مسئولیت کمتر؟ مسئولیت بیشتر؟ آیا شما دارای انگیزه ای مثبت (دستیابی به چیزی) هستید یا انگیزه-ای منفی (رها شدن از چیزی)؟ لذا نیازهای شما باید واقع بینانه باشند. 

زمان شروع کسب و کاری کوچک
 

خلاصه


هدف از طراحی این فهرست راهنما کمک به همة کسانی است که قصد دارند کسب و کاری کوچک راه بیندازند.

 

تعریف کسب و کارکوچک


روش¬های زیادی برای تعریف یک کسب و کار وجود دارد که اکثر آنها بیشتر از جانب متخصصان آمار در حوزة کسب و کار هستند تا کارآفرینان. هر کسی که کسب و کاری را شروع می¬کند، الزاماً باید کسب و کاری کوچک را اداره کند. تا زمانی که رویکردها و معیارهای یک کسب و کار – تعداد کارکنان، فروش سالانه، کل دارایی-ها و غیره – مطرح هستند، مشکل کارکنان حفظ و توسعة کسب و کارشان است نه شروع آن. 
 

مزایا راه اندازی کسب و کار کوچک 


مزایای این امر عبارتند از:


•    بر آنچه که انجام می¬دهید و نحوة انجام آن کنترل خواهید داشت؛
•    رییس خود خواهید بود؛
•    از موفقیت در تلاش¬هایتان راضی خواهید بود؛
•    از نیروی خود برای توسعة منافع خودتان استفاده خواهید کرد. 

 

مشکلات راه اندازی کسب و کار کوچک 


•    سرمایة خود یا پولی که قرض کرده اید را به خطر می اندازید؛
•    باید با حداقل تعطیلات، ساعات طولانی کار کنید؛
•    مسئولیت موفقیت یا شکست فقط بر عهدة خودتان است؛
•    امنیت کاری که بابت آن حقوق دریافت می¬کنید را ندارید.


فهرست راهنمای اقدام برای راه اندازی کسب و کار کوچک 


1. ببینید چرا می خواهید فردی خودفرما باشید.


از خودتان بپرسید آیا:


•    واقعاً می¬خواهید شرایط خود را تغییر دهید و چرا؛
•    صرفاً با تغییر شغل، نیازهایتان مرتفع خواهند شد؛
•    از حمایت خانواده یا شریکی برخوردار هستید؛
•    خطرات کاری که می¬خواهید انجام دهید را به طور کامل می¬دانید؛
•    می¬توانید در صورت لزوم در خانه کار کنید؛
•    مهارت¬ها یا تجارب شما می¬توانند به ارزش محصولات یا خدماتی که ارایه می¬کنید، بیفزایند؛
•    قادر به مواجهه با مشکلات هستید؛
•    چیزی برای ارایه کردن به مردم دارید که در ازای آن پول از آنها بگیرید.

 

2. دارایی ها و تعهدات خود را فهرست کنید. 


هر کسی نیازمند سرمایه است. اینکه بتوانید بدون استقراض، کسب و کار خود را به لحاظ مالی تأمین نمایید، به دارایی¬های فعلی شما بستگی دارد. ارزش خانه، بیمة عمر، پس¬انداز، حساب بازنشستگی، سهام، دارایی¬های مادی و دیگر دارایی¬های شما چقدر است؟ تعهدات مالی شما طی سه تا پنج سال آینده چگونه است؟ چه هزینه¬هایی را باید تأمین کنید و چه مسئولیت¬هایی دارید؟ آیا می¬توانید دارایی¬های خود را به پول تبدیل کنید؟ چقدر پول می¬توانید صرف این کار کنید؟ آیا اعضای خانواده یا دوستانتان حاضر هستند به شما پول یا قرض بدهند؟ آیا ایدة کسب و کارتان، توجیه¬کنندة سرمایه¬گذاری شما است؟ در این مرحله بهتر است مشورت کنید.

 

2. از خودتان بپرسید که چه می خواهید.


واقعاً به دنبال چه هستید؟ آزادی؟ خوشبختی؟ فرصت رهایی از جایی که در آن کار می کنید؟ فرصت سفر، دیدن دیگران یا دنبال کردن دیدگاه مورد نظرتان؟ مسئولیت کمتر؟ مسئولیت بیشتر؟ آیا شما دارای انگیزه ای مثبت (دستیابی به چیزی) هستید یا انگیزه-ای منفی (رها شدن از چیزی)؟ لذا نیازهای شما باید واقع بینانه باشند. 

 

3. محصولات یا خدماتی  را که می خواهید ارایه کنید  مشخص سازید. 


•    نقاط ضعف و قوت خود را ارزیابی و اهدافی که می-خواهید بدانها دست یابید را مشخص سازید.
•    هزینه¬های شروع کسب و کارهای مختلف را بررسی کنید.
•    در مورد تبدیل شدن به یک مشاور محتاط باشید. آیا دارای تخصص لازم هستید؟
•    ببینید شرکت¬ها و دیگر سازمان¬های موجود در اطراف شما، چه کالاها و خدماتی را از خارج تهیه می¬کنند.
•    در مورد احتمال فروش این کالاها توسط دیگران تحقیق کنید.
•    ببینید چگونه می¬توانید به پیشبرد دیدگاه¬های  دیگران کمک کنید یا چگونه می¬توانید وارد مشارکت با یک شرکت فعال شوید.
•    روزنامه¬هاید منطقة خود را بخوانید – همیشه فرصت¬ها از پیش¬بینی نشده¬ترین و نامعمول¬ترین شرایط بروز می¬کنند. 
•    تغییر در قوانین را بررسی نمایید زیرا ممکن است آنها به شما در انجام بهینة کسب و کارتان کمک کنند.
•    در مورد تبلیغ پیرامون کسب و کاری که فاقد بودجة لازم برای انجام آن هستید، مراقب باشید. 

 

5. بازارتان را بررسی کنید.

 
•    محصولات یا خدمات شما چه هستند؟
•    آیا این محصولی منحصر به فرد است یا محصولات دیگری که شبیه به آن هستند نیز وجود دارند؟
•    چه کسی خریدار محصولات و خدمات شما است؟
•    چرا آنها محصولات شما و نه محصولات دیگران را می-خرند؟
•    چه تعداد از افراد، محصولات و خدمات شما را می-خرند؟
•    آیا بازار ثابت، رو به رشد یا در حال رکود است؟
•    چه تعداد رقیب دارید؟
•    محصولات و خدمات دیگر تا چه نسبت به قیمت محصولات و خدمات شما حساسیت از خود نشان می-دهند؟

 

6. ساختار قانونی کسب و کارتان را مد نظر قرار دهید.


ممکن است بخواهید به تنهایی عمل کنید و مسئولیت هر جنبه از کسب و کارتان همچون مالیات، بدهی¬ها و ادارة روزمرة کسب و کارتان را خودتان بپذیرید. 
یک راه، ورود به عرصة مشارکت است. مشارکت¬ها باعث ترکیب مهارت¬ها و تجربة دو یا چند نفر می¬شوند که دارای حجم کاری یکسانی هستند و فعالیت¬هایشان را با انعطاف¬پذیری خوبی مدیریت می¬کنند. در مورد دعوت از دوستانتان برای پیوستن به کسب و کارتان مراقب باشید. آیا آنها واقعاً شرکای خوبی برای کسب و کارتان هستند؟ آیا به قضاوت¬های آنها احترام می-گذارید؟ آنها چه چیزی را همراه خود خواهند آورد؟

mhi.ir
فرانشیز روش ساده و رایج دیگری برای ایجاد کسب و کارتان از طریق سرمایه¬گذاری در شاخه¬ای جدید از یک شرکت معتبر است. شما می¬توانید از حمایت¬های خوب آن شرکت و همچنین از مزایای ثابت شدة محصولات و خدمات آن بهره¬مند شوید اما به دلیل توافق در مورد فرانشیز، این مزایا محدود هستند و شما خودتان را متعهد می¬سازید طبق سیاست¬ها و روش¬های دیگران عمل کنید. قبل از انعقاد چنین قراردادی، خوب در مورد ابعاد مختلف آن فکرکنید. 


ایجاد شبکه با انجمن¬ها کسب و کار، یک روش غیررسمی است که به موجب آن می¬توانید بر شرکت خود کنترل داشته باشید اما مجبور هستید برای تقسیم هزینه¬ها همچون هزینه¬های بازاریابی یا فروش، مرتباً به ایجاد ارتباط با دیگران بپردازید. این روش هیچ گونه مبنای قانونی ندارد (مگر اینکه قراردادهای خاصی با این انجمن¬ها منعقد کنید) که این امر به اعتماد میان طرفین بستگی دارد. ایجاد شبکه باعث می¬شود که شما به حجم بیشتری از مشتریان دسترسی داشته باشید و سرعت رشد کسب و کارتان را بالا ببرید. البته باید آمادة انجام همة تعهدات خویش باشید.

 

7. توانایی های مدیریتی خود را بیازمایید.


ادارة یک کسب و کار، کاری بسیار استرس¬زا است. شرایط خود را طبق معیارهای زیر بسنجید (به سوالات از 1 تا 5 نمره دهید):
•    من فردی منظم هستم.
•    اجازه نمی¬دهم انحرافی رخ دهد.
•    من از حمایت کامل خانواده¬ام برخوردار هستم.
•    می¬توانم از عهدة فشار کاری برآیم. 
•    می¬توانم در صورت لزوم، هفت روز هفته کار کنم.
•    می¬توانم با دیگران کار کنم و در آنها ایجاد انگیزه نمایم.
•    می¬توانم در صورت لزوم به سرعت تصمیم¬گیری نمایم.
•    در شرایط سخت، قادر به تحمل کردن هستم. 
•    می¬توانم از اشتباهات درس بگیرم و مشاوره بدهم.
•    فردی صبور هستم و انتظار نتایجی سریع را ندارم.
•    من فردی سالم، مشتاق و آگاه از خطرات هستم.
•    اهداف خاصی دارم همچون نیاز به مراقبت از خودم و خانواده¬ام. 
اگر امتیاز خوبی کسب نمی¬کنید (باید در هر سوال حداقل نمرة 3 بگیرید)، نگاه دیگری به دلایل خود برای شروع کسب و کارتان بیندازید.

 

8. یک طرح کسب و کار بنویسید.


شما تصمیم گرفته¬اید تا پیشرفت کنید. کتب، وب سایت-ها و دوره¬های متعددی وجود دارند که به شما در نگارش یک طرح جامع کسب و کار کمک می¬کنند. دفتر ادارة کسب و کارهای کوچک منطقة شما یا مرکز توسعة کسب و کارهای کوچک می¬توانند شخصاً به شما کمک کنند. اگر در نزدیک یک دانشکدة بازرگانی هستید، دانشجویان یا اساتید آنها نیز می¬توانند به شما کمک کنند. حسابرسان، وکلا و بانک¬ها نیز منبع خوبی برای مشورت می¬باشند. 

پرسش های مهم برای راه اندازی کسب و کار کوچک 


•    چه مهارت¬ها و تجاربی به من کمک خواهند کرد؟
•    تعهدات مالی من حداقل برای سه تا پنج سال آتی چیست؟
•    چقدر واقع¬بین هستم؟

برای راه اندازی کسب و کاری کوچک

بایدها:


•    با دیگر افراد موفق این حوزه همچون کارآفرینان صحبت کنید و ببینید آیا اشتباهاتی مرتکب شده¬اند و چگونه بر آنها فایق آمده¬اند.
•    به منابع کمکی شروع کسب و کار مراجعه کنید.
•    قبل از شروع، با یک وکیل یا یک مشاور صحبت کنید.
•    یک طرح کسب و کار آماده کنید.

نبایدها:


•    قبل از صحبت با افراد آگاه، هیچ تصمیم مهمی اتخاذ نکنید.
•    سعی نکنید تنها به صرف یک ایدة خوب بودن، کسب و کاری را آغاز نمایید.
•    خود را دچار فشار مالی همچون استقراض از دیگران که معمولاً با پرداخت بهره همراه است، ننمایید.

 

برای اطلاعات بیشتر
کتاب


راهنمای شروع کسب و کارتان: نقشه¬ای گام به گام برای نخستین کارآفرینان، استفان هارپر ، 1992

وب سایت ها:

www.sba.gov: ادارة کسب و کارهای کوچک
www.business-survival.com: مرکز بقای کسب و کارهای کوچک

 

پندها :

«بهتر است کلة یک مرغ بود تا دم یک گاو.»  استان شیح 


«آغاز کسب و کارتان همانند نگاشتن اظهارنامة شخصیتان به شکلی مستقل از رفتار سازمانیتان است.» پائولا نلسون 
 

نظرات
دیدگاه ارسال کنید