mhi - دیدگاه : آیا جابجایی کم کارکنان نشانه موفق بودن می باشد ؟

دیدگاه : آیا جابجایی کم کارکنان نشانه موفق بودن می باشد ؟

کارکنان ممکن است به دلیل این‌که راحت طلب شده‌اند و یا درحال جست‌وجو برای یک کار بهتر هستند در سازمان بمانند.

میزان پایین جابجایی کارکنان، همیشه نشانه موفق عمل کردن نیست.


جابجایی و خروج کم کارکنان، همیشه به معنای رضایتمندی آنان نیست.

کارکنان ممکن است به دلیل این‌که راحت طلب شده‌اند و یا درحال جست‌وجو برای یک کار بهتر هستند در سازمان بمانند.

وقتی‌که کارکنان به این دلایل در سازمان باقی می‌مانند، بهره‌ وری آنان کم می‌شود و بینش منفی به سازمان پیدا می‌کنند.

شرکت‌ها نیازمند یافتن دلایل جابجایی کارکنان خود هستند. اگر یک شرکت، کارکنان با سابقه بالا و عملکرد پایین دارد، باید با اجرای برنامه‌های توسعه عملکرد، بهره‌وری آن‌ها را افزایش دهد.

شرکت‌هایی که کارکنان آن‌ها به دلیل فقدان فرصت رشد، امکان بقا ندارند، در مقابل جابه‌جایی کارکنان شکننده‌تر خواهند بود.

اگر جابه‌جایی کارکنان شما براساس وضع اقتصادی آن‌ها متفاوت است، بسیار مهم است که تا حد ممکن ابزارهایی را برای مقابله با این مسئله به کارگیرید چون جابه‌جایی کم کارکنان امروز، تضمین نمی‌کند که فردا شما جابه‌جایی زیاد نداشته باشید.


 

نظرات
دیدگاه ارسال کنید