mhi - استراتژی سازمانی - چگونه تدوین می شود ( پایانی)

استراتژی سازمانی - چگونه تدوین می شود ( پایانی)

آنچه که در مورد هر شرکتی ثمربخش است، آن است که کار تدوین استراتژی با بررسی وضعیت منحصر به فرد آن شرکت انجام شود و سپس اهمیت نسبی جایگاه صنعت، توانمندی های داخلی و توازن میان آنها مورد ارزیابی قرار بگیرد. جایگاه شرکت در بازارهای مختلف چگونه است؟ رقبای آن تا چه حد قوی هستند؟ چه میزان از تکامل و توسعة احتمالی صنعت در کوتاه مدت مبهم است؟

استراتژی سازمانی - چگونه تدوین می شود؟


پاسخ دادن به سه پرسش مطرح شده، به شما کمک می نماید تا شرایط استراتژیک خود را ارزیابی نمایید. اما پرداختن به موضوعاتی که در ورای یک استراتژی مطرح هستند، خود موضوع مهم دیگری است. موضوع مهم آن است که استراتژی چگونه تدوین شده است. در گذشته - یعنی در مدل شبه نظامی- استراتژی در قلمرو مدیر عامل بود. این امر متکی به تجزیه و تحلیل داده ها، برنامه ریزی دقیق و فرامین سلسله مراتبی بود. این مدل، کار پورتر را تکمیل کرده است. او معتقد است که: رهبر باید طوری عمل کند که شرکتش همواره آمادگی پاسخ دادن به نیازهای مشتریان و تغییرات صنعتی را داشته باشد. این در حالی است که مدیران سطوح پایین تر اعتماد و توانایی کمتری برای اجرای استراتژی دارند. 

دیگر متخصصان، معتقدند که کسب و کار آنقدر پیچیده است که نمی توان فرایندی عقلانی را به راحتی در آن به کار گرفت. مدیران میانی در این مورد تصمیم می گیرند که بر چه اقداماتی تأکید شود. مدیران فروش تصمیم می گیرند که بر چه مشتریانی بايد تمرکز کرد. برخی حرکات استراتژیک، کارآیی دارند؛ برخی هم ندارند. همین امر باعث میشود که شرکت استراتژی خود را تغییر دهد. هنری مینتزبرگ ، استاد دانشگاه مک گیل ، استراتژی را چنین تشریح می كند: «یک اقدام واحد که قابل اجرا است، یک بازخورد که قابل دریافت است و یک فرآیند که قابل استمرار در سطح سازمان است تا به استراتژی تبدیل شود.» 

آنچه که در این الگو مهم است، تنها تجزیه و تحلیل و تصمیم گیری عاقلانه مدیریت ارشد نیست، بلکه ایجاد شرایط مناسبي برای آزمودن و یادگیری اثربخش است. یک مدل کسب و کار که درست تهیه شده باشد، می تواند در یک شب، محیط بازار را متحول سازد. شرکت ها هیچ چاره ای ندارند جز اینکه چندین فرضیه استراتژیک یا مدل کسب و کار را بیازمایند.

 چه چیزی برای شرکت مناسب است؟ نظریه پردازان استراتژیک اظهارنظرهای خود را بی پروا ارایه می کنند، گویی که برداشت های آنها برای هر کسب و کار و در هر زمانی مناسب هستند. مشاوران نیز می خواهند تمامی مشتریان خود را راضی کنند. اما آنچه که در مورد هر شرکتی ثمربخش است، آن است که کار تدوین استراتژی با بررسی وضعیت منحصر به فرد آن شرکت انجام شود و سپس اهمیت نسبی جایگاه صنعت، توانمندی های داخلی و توازن میان آنها مورد ارزیابی قرار بگیرد. جایگاه شرکت در بازارهای مختلف چگونه است؟ رقبای آن تا چه حد قوی هستند؟ چه میزان از تکامل و توسعه احتمالی صنعت در کوتاه مدت مبهم است؟ پاسخ دادن به چنین سؤالاتی  به شما کمک مي کند تا بدانید كه تلاش هایتان را در چه حوزه هایی متمرکز کنید و در نتیجه استراتژی شرکت خود را تدوین نمایید. mhi.ir

قبل: استراتژی سازمانی راهنمای مدیران و کارآفرینان(مقدمه)

برای اطلاعات بیشتر به مقالات ذیل مراجعه نمایید : 

1 .  اعتراض و شكايت را در قبال کسب و کارتان متوقف كنيد| گفتگو با لاری وينگت 

2 .   مدیران و کارآفرینان چگونه، برنامه متنوع مدیریتی را اجرا کنند ؟ | فهرست اقدام عملی برای اجرای برنامه متنوع مدیریتی

3 .   چگونه کسب وکاری ناموفق را کارآمد کنیم ؟ | مهندسی مجدد سازمان، جیمز چامپی  و مایکل هامر 

4 .   پدر مدیریت پروژه، هنری لارنس گانت | تفکرات کلیدی گانت چیست ؟

5 .   چگونه کسب و کارمان را بدون زوال با موفقیت سازماندهی مجدد کنیم ؟ چهار دام ذهنی و ده قائده طلايی برای عبور از خطرات

 

نظرات
دیدگاه ارسال کنید