mhi - چگونه مدیران و کارافرینان می توانند رهبران موفقی باشند ؟ | راهنمای کاربردی برای رهبری موفق

چگونه مدیران و کارافرینان می توانند رهبران موفقی باشند ؟ | راهنمای کاربردی برای رهبری موفق

در دنیای به شدت متغیرکسب و کار امروز، به طور فزاینده ای رهبری به عنوان کلید توسعه عملکرد تلقی می شود. رهبری نه صرفاً برای مدیریت ارشد بلکه در تمامی سطوح سازمان مورد نیاز است. بر روی توسعه طیفی از سبکهای مناسب رهبری و هماهنگ ساختن سبک رهبری با موقعیتها و افراد گوناگون کار کنید.  رهبران در هر زمانی با دیگران ارتباط برقرارمی نمایند. آنها مشخص می سازند که یک واحد یا یک سازمان به کجا می رود. آنها این موضوع را به طور شفاف اعلام می کنند و غالباً ازطریق اقداماتشان و گوش فرا دادن به سخنان اعضای تیمشان، آن را اثبات می کنند. 

چگونه مدیران و کارافرینان می توانند رهبران موفقی بشوند ؟

فهرست راهنمای عملی برای رهبری موفق

 

رهبری موفق از میانه سازمان

این مقاله، با تاکید بر مبانی رهبری نوشته شده است. در دنیای به شدت متغیرکسب و کار امروز، به طور فزاینده ای رهبری به عنوان کلید توسعه عملکرد تلقی می شود. رهبری نه صرفاً برای مدیریت ارشد بلکه در تمامی سطوح سازمان مورد نیاز است. اگر به افرادی بیندیشید و در ذهن خود مرور کنید، احتمالاً قادر خواهید بود رهبرانی را نام ببرید که در پایین سلسله مراتب سازمانی بوده اند یا سمت هایی داشته اند که فاقد اختیارات رسمی بوده است . 

اگر مدیران به شکلی هدفمند از مهارتهای رهبری استفاده نمایند، قادر خواهند بود تا حداکثر بهره را از تیمهای خود ببرند. بسیاری از شرکتها، از برنامه هایی حمایت مالی می کنند که هدفشان توسعه مهارتهای رهبری در تمامی سطوح است یعنی از سطح سرپرستان تا مدیر عامل. یک نکتة مهم که بیش از پیش مورد عنایت و درک سازمانها قرار گرفته، این است که رهبری چیزی نیست که ما با آن متولد شده باشیم، بلکه باید رهبری را در خود پرورش و توسعه دهیم. 

تعریف رهبری موفق :

 تعریف رهبری و ارتباط آن با مدیریت کار بسیار دشواری است. یک روش این است که بگوییم «الزاماً» رهبران، مدیران خوبی نیستند اما هر مدیریتی باید یک رهبر کارآمد باشد. ممکن است شما یک عنوان مدیریتی داشته باشید اما درصدد باشید که نقش رهبری را کسب کنید. بنابراین، چه عواملی باعث تبدیل شدن به یک رهبر خوب می شوند؟

•    رهبران دارای پیروانی هستند ، بدون پیروانی که بتوانید به آنها اعتماد و اتکا کنید و احساس نمایید که تحت حمایت آنها هستید، هیچ گونه رهبری

واقعی وجود نخواهد داشت. 

•    رهبران دارای بینش هستند ، آنها تصوری مشخص و مهیج از آینده دارند و برنامه ای را برای تیمشان تهیه می کنند. 

•    رهبران تعهد خود را نشان می دهند ، آنها در سازمان شوق و اشتیاق ایجاد و به افراد کمک می کنند تا از دوره تغییر عبور کنند. 

•    رهبران ارتباط برقرار می کنند ، آنها صادق، روشن ، روشمند و مثبت هستند و مدتی  را صرف صحبت کردن و گوش دادن به حرفهای افرادشان می

نمایند. 

•    رهبران به کارکنان خود اختیارات می دهند  آنها فضا و اعتماد کافی را در اختیار کارکنانشان قرار می دهند.


جان گاردنر  در باب رهبری می نویسد : 

اگرچه رهبری و اعمال قدرت ،شیوه هایی مجزا به شمار می روند ، اما آنها به طرق مهمی با هم مرتبط  هستند. مدیر عامل سازمانی را در نظر بگیرید که به دنبال ایجاد انگیزه در کارکنانش است، بینش خاصی دارد، به دنبال افزایش کارآیی و بهره وری کارکنان است و مانع از فرار از کار می شود، این رهبری است.

وقتی این رهبر متوجه می شود که در رقابت تکنولوژیک  عقب افتاده به سرعت دست به کار شده و دستور می دهد که بودجه واحد تحقیقات افزایش یابد. این اعمال قدرت است. 

مزایای رهبری موفق 

مزیتهای رهبری اثربخش :

•    عاملی اصلی ، در عبور موفقیت آمیز کارکنان از دوران سخت و دشوار است؛
•    امکان ، درکی گسترده از آنچه سازمان بر مبنای آن فعالیت می کند ، فراهم می سازد؛
•    اشتیاق و روح سازمانی را تقویت می کند ؛
•    می تواند با قدرت ، ایجاد انگیزه کرده و به بهترین کارآیی برای اعضای تیم خود دست یابد. 

معایب رهبری اثربخش : 

رهبری اثربخش مشکل خاصی ندارد اما ممکن است رهبران از قدرت و جایگاه خود سوء استفاده کنند.

•    رهبران مستبد بر دیگران اعمال قدرت کرده و نوآوریهای آنان را سرکوب می کنند.
•    رهبری نباید بیش از حد نسبت به پیروان قوی باشد ، اگر رهبر بیش از حد قوی و کاریزماتیک باشد، ممکن است افراد کورکورانه از سیاستها و روشهای او پیروی کنند. 
•    رهبری کاریزماتیک می تواند بحران شخصیتی در پی داشته باشد. 
•    ممکن است رهبرانی که در تضاد با هم هستند، تیمها و سازمانها را تضعیف کنند. 

فهرست راهنمای عملی رهبری موفق : 


1. تفاوت رهبری با مدیریت را درک نمایید .

اگر از این تفاوت آگاه نباشید، بسیار دشوار خواهد بود که مهارتهای منحصر به فرد رهبری را شناخته و توسعه دهید.

•    مدیریت : اداره روزمره وظایف و بکارگیری افراد مناسب در جایگاه مناسب است. این امر دربرگیرنده وظایف اجرایی است.
•    رهبری پویاتر است : رهبری درباره ایجاد نگرشی برای عمل کردن و به دست آوردن تعهد افراد است. نکات روشن در رهبری کمتر است. 

2. بدانید ، هم اکنون کجا قرار دارید.

آیا از ایده رهبر بودن احساس راحتی می نمایید؟ اگر نه، فکر می کنید ، ریشه نقطة ضعفتان کجا است؟

بسیاری از افراد به ویژه کسانی که به دلیل یک تخصص فنی پیشرفت کرده اند، احساس خوشایندی نسبت به رهبر شدن ندارند. شما باید به روشنی بدانید که چه احساسی نسبت به رهبر شدن دارید. به این موضوع بیندیشید که آیا رهبری با خصایص شما همخوانی دارد، آیا فاقد قدرت کافی برای رهبری هستید و آیا بر این باور هستید که مدیران ارشد باید رهبر باشند. 

3. نقش کاریزما را کاهش دهید.

غالباً از کاریزما به عنوان کلید موفقیت رهبر یاد می شود اما رهبران کاریزماتیک می توانند مخرب باشند. آنها تمایل دارند بر دیگران چیره و مسلط باشند و همواره سعی می کنند ، پیروانشان را برای  هر کاری به خود وابسته کنند. سازمانها باید به کارکنان خود اختیار بدهند تا آنها خودشان تصمیم بگیرند و رهبرانی را تربیت کنند که دارای طیف گسترده ای از مهارتها و سبکهای رهبری هستند. 

4. شناخت افرادی که دارای نیازهای متفاوت رهبری هستند.

بر روی توسعه طیفی از سبکهای مناسب رهبری و هماهنگ ساختن سبک رهبری با موقعیتها و افراد گوناگون کار کنید. 

•    افرادی که نمی خواهند یا قادر نیستند مسئولیتی را بپذیرند، نیازمند هدایت بیشتری در قبال اهداف کاری هستند. 
•    افرادی که فاقد اعتماد به نفس هستند اما پتانسیل آن را نشان می دهند، نیازمند هدایت هستند. آنها نیازمند آن هستند که شما اهداف و اولویتهایی برایشان ترسیم کنید و همچنان از کمک شما برخوردار باشند. شما باید توضیح دهید که چه نیازهایی باید مرتفع شوند و سپس آنها را وادار سازید تا رفتاری مثبت از خود بروز دهند. هدف از این کار، آماده کردن تدریجی آنان برای مسئولیت پذیری است. 
•    کارکنان مستعدی که پیشرفت زیادی نداشته اند، نیازمند آن هستند که شما با آنها ارتباط برقرار کنید. این امر کلید بهتر کار کردن آنان، مشارکت در تصمیم گیریها و به دست آوردن قدرت ابتکار است. 
•    کسانی که دارای عملکردی عالی هستند، آن قدر صلاحیت دارند که شغلی را به تنهایی انجام دهند. 

5. کیفیت های رهبری را توسعه دهید

رهبران واقعی طیفی از کیفیت هایی را اثبات می کنند که دیگران را ترغیب به پیروی از آنان می نمایند. اینها عبارتند از :

•    توسعه و اثبات عادات خوب کاری؛
•    درک و ارزیابی کار کارکنان؛
•    سختکوشی در زمان فشار کاری؛
•    اثبات ارزشهایی که برای شما مهم هستند؛
•    ترغیب و تشویق کارکنان؛
•    ارایه بازخورد منظم؛
•    گوش دادن و یاد گرفتن.

6. کانالها و مجاری ارتباطی ایجاد نمایید.

اهداف خود را به روشنی توسعه دهید تا افراد بدانند که شما چه انتظاراتی دارید، بدانند که چه زمانی کارشان را خوب یا بد انجام داده اند و احساس کنند

که می توانند در قبال عملکردشان به شما گزارش بدهند.

اکثر تحقیقات انجام شده درباره رهبری خوب، بر این نکته اصرار می ورزند که رهبران در هر زمانی با دیگران ارتباط برقرارمی نمایند. آنها مشخص می سازند که یک واحد یا یک سازمان به کجا می رود. آنها این موضوع را به طور شفاف اعلام می کنند و غالباً ازطریق اقداماتشان و گوش فرا دادن به سخنان اعضای تیمشان، آن را اثبات می کنند. 

7. برای اعطای قدرت و اختیار به کارمندانتان، سخت تلاش نمایید.

شما باید از کارکنان خود حمایت کنید و به آنها اعتماد داشته باشید تا کارها به طور احسن انجام شوند. رهبران کارآمد اقدام به ایجاد زمینه ای مناسب برای

کارکنانشان می نمایند، تا آنها مالکیت کاری را که انجام می دهند بر عهده بگیرند.

از خودتان بپرسید آیا به افراد خود در قبال کاری که انجام می دهند اعتماد دارید و آیا این اعتماد را ابراز کرده اید. اگر چنین است و هنوز هم مشاوره و راهنمایی خود را در زمانی ارایه می دهید که آنها بدان نیاز دارند، بدانید که آنها شما را به چشم یک رهبر خواهند نگریست. 

بایدها و نبایدها برای رهبری موفق 

 

بایدهای رهبری موفق :

•    سبک خود را با موقعیتتان هماهنگ سازید.
•    به خوبی از ارزشهای خویش آگاه باشید.
•    همواره مجاری ارتباطی را باز نگه دارید.
•    به سخنان افراد خود گوش کنید. 
•    به افراد خود اختیارات بدهید.
•    شوق و اشتیاق را القا کرده و خودتان را فردی مشتاق نشان دهید.

نبایدهای رهبری موفق :

•    فردی دستور دهنده نباشید.
•    فکر نکنید ،  رهبران همه عقاید را نزد خود دارند.
•    فقط به کاریزمای خود اعتماد نکنید. 
•    رفتاری را برای دیگران تعیین نکنید که خودتان عکس آن را انجام می دهید. 

پرسشهای مهم برای رهبری موفق :

•    آیا تمایل دارید به جای استفاده از چند سبک، تنها به یک سبک رهبری اتکا کنید؟
•    آیا بیش از حد از کاریزمای خود استفاده می کنید؟
•    آیا به روشنی از ارزشهای خود آگاه هستید؟
•    آیا به راحتی می توانید شوق و اشتیاق را در دیگران ایجاد کنید؟
•    آیا می دانید در تیم شما چه کسی به فضای بیشتر و چه کسی به راهنمایی بیشتری نیاز دارد؟
•    آیا می دانید چه تعداد از افرادتان با شما همراه هستند؟

برای اطلاعات بیشتر به مقالات زیر مراجعه کنید :

1 . رهبران واقعی مدیریت چگونه اند ؟ | علاقمند ، آگاه و اثربخش

2 .  فکر می کنید مدیران برنامه ريزي استرات‍‍ژيك كسب و كار را می دانند؟ | كوگان پيج  پاسخ می دهد

3 .  چرا برخی از مدیران دارای مهارت‌های شغلی هستند اما توانایی مدیریت ندارند ؟

4 .  چگونه اختیارات خود را واگذار کنیم ؟

5 .  از رهبری در مدیریت چه می دانید ؟ بخش اول شامل ماهیت و تبیین هدف

کتب پیشنهادی در زمینه رهبری :

«مهارتهای رهبری»، جان آدیر ، 
«رهبری جامع: چگونه برای اثربخشی فردی و تیمی ایجاد انگیزه نمایید»، جیم بارت ، 
«یادگیری رهبری: راهنمایی برای تبدیل شدن به یک رهبر»، وارنر بنیس  و جوان گولداسمیت ، 
«چگونه رهبری بهتر باشیم»، راپرت ایلز - وایت 

یک جمله یک درس :

« هیچ چیز بزرگی بدون شوق و اشتیاق حاصل نمی شود. » رالف والدو امرسون 

« هر کسی توان برنده شدن را دارد. برخی افراد چهرة بازندگان را دارند. اجازه ندهید آنها شما را فریب دهند.» کنت بلانکارد 

نظرات
دیدگاه ارسال کنید