mhi - جایگاه و اهمیت حسابرسی داخلی در حوزه کسب و کار | فهرست راهنمای عملی حسابرسی داخلی

جایگاه و اهمیت حسابرسی داخلی در حوزه کسب و کار | فهرست راهنمای عملی حسابرسی داخلی

تعريف انستيتوي حسابرسان از حسابرسي داخلي اين است : "نهادی مستقل برای ارزیابی سازمان ها و بررسی فعالیت ها و اقدامات آنها ". نخستین گام آن است که مطمئن شوید اهداف کلان حسابرسی منعکس کنندة اولویت های شما باشند. حسابرسی داخلی ابعاد مختلف کارکرد یک سازمان را مد نظر قرار می دهد. این نوع حسابرسی صرفاً متمرکز بر موضوعات مالی نیست. بر مبنای یافته های حسابرسی عمل کنید و ببینید آیا اقدامات شما باعث بهبود شرایط می شوند یا خیر. این اقدامات می توانند شامل تغییر روش های کاری، دستورالعمل ها یا رویکردهای مکتوب، آگاه سازی کارکنان از تغییرات و ارایة آموزش لازم به کارکنان در قبال حوزه های  مشکل دار باشند. 

حسابرسی داخلی


هدف از این فهرست راهنما، کمک به مدیران و کارآفرینان برای مقابله با فرآیند حسابرسی داخلی در سازمان ها یا اداراتشان است.
حسابرسی داخلی یک بخش مهم در حیات کسب و کار است، اما همة شرکت ها آنقدر بزرگ نیستند که از حسابرسی داخلی استفاده کنند. این فهرست راهنما، ویژة کسانی است که اقدام به حسابرسی داخلی شرکت خودشان می کنند یا مسئول انتخاب و مدیریت افرادی هستند که وظیفة حسابرسی داخلی را بر عهده دارند. این امر هم در مورد سازمان های دولتی و هم در مورد سازمان های خصوصی کاربرد دارد. 

تعریف حسابرسی داخلی

تعريف انستيتوي حسابرسان از حسابرسي داخلي اين است : "نهادی مستقل برای ارزیابی سازمان ها و بررسی فعالیت ها و اقدامات آنها " هدف از این کار، بررسی کارکنان در قبال تحقق اهداف انجام مسئولیت های محول شده به آنان است. در این راستا، حسابرسی داخلی، تجزیه و تحلیل ها، ارزشیابی ها و توصیه های خود در مورد این فعالیت ها و اقدامات را در اختیار کارکنان یک سازمان قرار می دهد. معمولاً، حسابرسی داخلی، را افراد درون سازمان انجام می دهند. 

مزایای حسابرسی داخلی


حسابرسی داخلی باید یک فرآیند مستمر باشد.

مزایای آن عبارتند از :

•    توجه مدیریت به موضوعات کلیدی کسب و کار معطوف خواهد شد. حسابرسی داخلی، نقاط ضعف سیستم کنترل را ارزیابی می کند و به مبنایی برای توصیه های عملی جهت پیشرفت سازمان ها تبدیل شده است. 

•    حسابرسی داخلی به مدیریت اطمینان می دهد، کنترل های انجام شده رضایت بخش هستند یا خیر.

•    فرصت های توسعة کارآیی و اثربخشی سازمان را شناسایی می کند.

•    حسابرسی داخلی در مورد مشکلات احتمالی، سریعاً هشدار می دهد. لذا مدیریت می تواند اقدامات لازم را انجام دهد. 

معایب حسابرسی داخلی

•    حسابرسی داخلی کاری زمان بَر بوده و ممکن است مدیران را از کارهای روزانه باز دارد. 

•    اگر حسابرسی داخلی بدون حساسیت های لازم انجام شود، می تواند احساس تهدید را در کارکنانی پدید آورد که فکر می کنند با هدف یافتن اشتباه در کارشان، مورد بررسی و موشکافی قرار گرفته اند. 

فهرست راهنمای عملی حسابرسی داخلی


1. اهداف حسابرسی داخلی را متناسب با وظایف کاری تعیین نمایید

موارد كليدي در حسابرسي داخلي :

•    مالی : چگونه پول موجود در سازمان هزینه می شود؟ مثلاً، چه کسی پرداخت ها را تأیید می کند، برای جلوگیری از هزینه های زاید یا تقلب، چه اقدامات و بررسی هایی انجام می شوند؟

•    کنترل های اجرایی : آیا این نوع کنترل ها برای تحقق اهداف استراتژیک سازمان مؤثر هستند؟

•    سیستم ها : چه سیستم هایی در سطح واحدها و کل سازمان به کار گرفته می شوند و آنها چگونه با یکدیگر هماهنگ می گردند؟

در مرحله بعد حسابرسان داخلی به ارزیابی پول موجود در سازمان می پردازند؛ آیا این پول از طریق سیستم هایی به دست آمده که هم اینک در سازمان اجرا می شوند یا اینکه سیستم های موجود نتوانسته اند از عهدة انجام چنین کاری برآیند؟

نخستین گام آن است که مطمئن شوید اهداف کلان حسابرسی منعکس کنندة اولویت های شما باشند.

2. خلاصه ای جامع تهیه کنید

حسابرسی داخلی ابعاد مختلف کارکرد یک سازمان را مد نظر قرار می دهد. این نوع حسابرسی صرفاً متمرکز بر موضوعات مالی نیست. یک طرح خلاصه یا یک استراتژی را برای حسابرسی بنویسید که منعکس کنندة اولویت ها و موضوعات اصلی مد نظر شما است و در عین حال نشان می دهد که شما انتظار دارید، یک حسابرس در عرض چه مدت این ابعاد گوناگون را روشن سازد. 

3. حسابرس خود را انتخاب نمایید

معمول است، فردی از داخل سازمان به عنوان حسابرس داخلی انتخاب شود، بستگي به موضوعات، مدارك رسمي و ... دارد.

4. حسابرس خود را توجیه کنید

قبل از توجيه حسابرس، خودتان تمامی اطلاعات لازم را در اختیار داشته باشيد و موضوعات زیر را مورد توجه قرار دهید :
•    طرح های استراتژیک یا طرح های کسب و کار
•    وضعیت سفارشات
•    قراردادها و تفاهم نامه های همکاری
•    دستورالعمل های داخلی
•    فهرست کارکنان کلیدی

•    ساختار سازمانی حسابرسی داخلی

بهرحال برای تایید اینکه اطلاعات کافی را فراهم آورده اید، جلسه ای با حسابرس برگزار کنید، حتی اگر این فرد یکی از کارکنان شما است. فقط بر روی دانش و اطلاعات او حساب نکنید. 
هدف این جلسه، موافقت بر سر اهداف حسابرسی است. ببینید حسابرس شما برای تحقق این اهداف، چه برنامه ای دارد. در مورد جدول زمانی و طرح اقدام، به توافق برسید و ببینید آیا اطلاعات بیشتری مورد نیاز است یا خیر.

5. کنترل های کلیدی برای تحقق اهداف حسابرسی را شناسایی کنید

مرحلة بعد، بررسی دقیق سازمان است. حسابرس باید به رویکردهای فعلی سازمان برای کنترل حوزه های کلیدی که باید مورد بررسی قرار بگیرند، بپردازد.

6. کنترل ها را ارزیابی نمایید

دقت كنيد، آیا این کنترل ها اثربخش بوده اند یا خیر. می توان آنها را توسعه داد؟ آیا مواردی حذف شده اند؟

پرسش هایی که ارزش فکر کردن دارند، عبارتند از :

•    اگر کسی می خواهد دست به تقلب بزند، کجا و چگونه می خواهد این کار را انجام دهد؟
•    اگر شخصاً این کالا یا خدمات را خریداری کرده ام، آیا از قیمت کالا و سطح خدمات عرضه شده، راضی هستم؟

7. سیستم را بیازمایید

حالا کنترل ها را به صورت عملی بیازمایید. به طور تصادفی، برخی فعالیت ها یا معاملات شرکت را انتخاب کنید و تمامی مراحل انجام این فعالیت ها یا معاملات را مد نظر قرار دهید.

این پرسش ها را مطرح نمایید :

•    آیا هیچ رویکرد یا قاعده ای برای این معاملات وجود دارد؟

•    آیا افراد از این رویکردها تبعیت کرده اند؟

این امر، میزان انطباق و سازگاری با رویکردها و قواعد موجود را به شما نشان خواهد داد.

8. حوزه های نیازمند بررسی بیشتر را انتخاب کنید

برای تست های تصادفی، ممکن است حسابرس حوزه هایی را بیابد که نیازمند تحقیقی جامع هستند. حسابرس باید به شکلی عمیق به بررسی این حوزه ها بپردازد. مثلاً ممکن است نیاز باشد تا فرآیند انجام یک معاملة کاری در طول چند ماه مورد بررسی قرار گیرد تا مشخص شود، آیا این نمونة تصادفی یک استثنا بوده یا یک مشکل  ریشه دار.

9. مشاهده كنيد آیا ارزش مالی محقق شده است یا خیر

اهداف حسابرسان هر چه باشد، همیشه یکی از کارهای مهم حسابرسان داخلی ارزیابی این موضوع است که آیا سازمان از ارزش پولی که در اختیار دارد، آگاه است یا خیر.

در  این خصوص اين پرسش ها را مطرح نمایید :

•    آیا قیمت کالاها و خدمات در بازار مورد بررسی قرار گرفته است؟

•    آیا سیستم های به کار گرفته شده، دارای کارآمدترین شکل ممکن هستند؟

بایدها و نباید ها در مورد حسابرسی داخلی


بایدهای حسابرسی داخلی:

•    کارکنان خود را در مورد مزایای حسابرسی داخلی توجیه کنید.
•    بر عناصری تمرکز کنید که ریسک آنها بالا اعلام شده است.
•    یک طرح اقدام واقع بینانه تهیه کنید.
•    کارکنان را از نتایج حسابرسی داخلی و هر اقدام مثبتی که در نتیجة آن انجام شده است، مطلع نمایید.
•    براي تحقق پیشرفت طرح خود، برآن نظارت نمایید.

نبایدهای حسابرسی داخلی :

•    به حسابرسی داخلی به عنوان یک ساز و کار کنترل مدیریت فعالیت های روزانه اتکا نکنید.

•    انتظار نداشته باشید که حسابرسی داخلی تمامی ضعف های مرتبط با سیستم شما را آشكار سازد.

10. پیش نویس گزارش خود را تهیه کنید

تمامی یافته ها و توصیه هاي خود را به صورت پیش نویس یک گزارش تهیه کنید. با همة کسانی که در فرآیند حسابرسی شرکت داشته اند، صحبت کنید تا مطمئن شوید، حسابرس برخی اطلاعات را نادرست تعبیر و تفسیر نکرده باشد. 

11. گزارش نهایی را تهیه کنید

گزارش نهایی باید شامل طرح اقدام برای مواجه با حوزه هایی باشد که نیازمند تقویت شدن هستند. استفاده از دانش حسابرس به عنوان یک راهنما، می تواند بهترین روش و تضمین کنندة اجرای توصیه ها باشد. این گزارش باید شامل یک جدول زمانی و همچنین زمان توافق شده برای نظارت بر پیشرفت حاصله باشد. 

12. اقدام کنید

برای بهبود حوزه هایی که دچار مشکل هستند، بر مبنای یافته های حسابرسی عمل کنید و ببینید آیا اقدامات شما باعث بهبود شرایط می شوند یا خیر. این اقدامات می توانند شامل تغییر روش های کاری، دستورالعمل ها یا رویکردهای مکتوب، آگاه سازی کارکنان از تغییرات و ارایة آموزش لازم به کارکنان در قبال حوزه های  مشکل دار باشند. 

پرسش های کلیدی در مورد حسابرسی داخلی

•    آیا ماهیت و گسترة حسابرسی داخلی را تعیین کرده اید؟

•    آیا مشخص کرده اید که این سیستم قصد دارد به چه هدفی دست یابد؟

•    آیا کنترل های کلیدی را مشخص نموده اید؟

•    آیا کارکنان شما به طور کامل از آنچه در حال رخ دادن است و اقداماتی که قرار است انجام شوند، مطلع و آگاه هستند؟

 

برای اطلاعات بیشتر به مقالات ذیل مراجعه نمایید :

1 . چگونه کسب وکاری ناموفق را کارآمد کنیم ؟ | مهندسی مجدد سازمان، جیمز چامپی  و مایکل هامر 

2 .  رهبری چیست ؟ مدیران چگونه می توانند رهبران کارآمدی شوند ؟ | راهکارهای عملی ، برای موفقیت رهبر در کسب و کار

3 .  راه حلهای نوآورانه برای حفظ و توسعه کسب و کارمان | چگونه از طریق نواوریهای نامتعارف کسب و کارمان را رونق بخشیم ؟

4 . چگونه فرایند کسب و کارمان را مهندسی مجدد کنیم ؟

5 . مدیران چگونه می توانند ، بهره وری کارکنان را افزایش دهند ؟

کتاب در مورد حسابرسی داخلی :
«استانداردی در قبال روش های حرفه ای حسابرسی داخلی»، لی کمپل ، 

وب سایت در خصوص حسابرسی داخلی :
www.theiia.org: انستیتو حسابرسان داخلی

یک پند، یک درس :

«وقتی سود شرکتی کاهش می یابد، موقعیت آن به خطر می افتد. مردم تمایل ندارند از شرکت هایی خرید کنند که دچار معضلات مالی هستند.» رگیس مک کنا 

«وقتی سود وجود دارد، زیان در نزدیکی آن پنهان شده است.»  ضرب المثل ژاپنی
 

نظرات
دیدگاه ارسال کنید