mhi - روشهای مدیریت خلاقانه بر دیگران| شیوه نامه کاربردی مدیریت خلاقیت در کسب و کار

روشهای مدیریت خلاقانه بر دیگران| شیوه نامه کاربردی مدیریت خلاقیت در کسب و کار

این مقاله خلاقیت را از نوآوری جدا می کند و مراحل کلیدی مدیریت خلاقیت بر دیگران را تشریح می نماید.  عوامل مهم کسب و کارتان، از قبیل: سودآوری، قدرت رقابت، فن آوری، تقاضا، هزینه ها، را به خوبی درک کنید.  امکان  آزمایش را فراهم آورید و از شکستها برای پیشرفت خود استفاده کنید نه برای بازگشت به عقب.    اهمیت خلاقیت را در زمان استخدام کارکنان جدید، یادآوری کنید.  می بایست پیشنهادهای کارکنان گردآوری شوند تا بتوان، از آنها در رشد بهره وری، کاهش هزینه ها یا بهبود شرایط کاری استفاده کرد. کلید موفقیت چنین طرحهایی، ارایه بازخورد و امتیاز به چنین افرادی است.

مدیریت خلاقیتاین مقاله خلاقیت را از نوآوری جدا می کند و مراحل کلیدی مدیریت خلاقیت بر دیگران را تشریح می نماید.

تعریف خلاقیت و نوآوری

واژه های خلاقیت و نوآوری، غالباً به صورت مترادف و به جای یکدیگر مورد استفاده قرار می گیرند. در این مقاله، هدف ما متمایز نمودن آنها از یکدیگر است تا با درک معنای دقیق هر یک از این دو عبارت، بتوانیم به مدیریتی بهتر دست یابیم. 
خلاقیت به معنای سازماندهی تفکرات به طریقی است که ما را به مفاهیمی متفاوت از یک مدیریت رهنمون می سازد.

نوآوری غالباً مرتبط با تولید خدمات و کالاهای جدید است.

این مقاله به شیوه ای کاربردی، فرآیندها، مراحل و  شیوه های مدیریت خلاقیت در دیگران می پردازد نه به بررسی خلاقیت در خودتان.

یک مثال مفهومی :
1. مدیر الف فردی کاملاً خلاق است که همواره کارمندانش را با عقایدی جدید مواجه می سازد، به طوری که آنها نمی توانند خودشان را با سرعت او وفق دهند. بنابراین، هیچ کس واقعاً نمی داند که فردا قرار است چه اتفاقی رخ دهد، اگرچه این وضعیت مهیج و چالش برانگیز است اما فاقد مسیری مثبت است و احتمالاً باعث لطمه به بهره وری می گردد. 

2. مدیر ب دارای عقاید خلاقانه اندکی است، اما به خوبی به سخنان کارکنانش گوش می کند، آنها را تشویق می نماید و به آنها کمک می کند، عقاید خود را بیان دارند تا این عقاید مورد تست و آزمایش قرار بگیرند. 
این مقاله کاربردی، عمدتاً پیرامون مدیر ب است. 

مزایای مدیریت خلاقانه در کسب و کار

هر محصول و خدمت جدیدی با یک ایده آغاز می شود که با چرخه، نوآوری، آزمایش، اجرا و بازاریابی همراه گردیده است. عموماً پذیرفته شده که کلید رقابتی بودن، ایجاد و بهره برداری موفقیت آمیز از عقاید جدید است. 

موانع مدیریت خلاقانه در کسب و کار

ممکن است محیط سازمانها مساعد برای خلاقیت نباشد و هر کسی که اقدام به مدیریت خلاقیت می کند با موانع متعددی روبرو شود.

برخی از موانع مدیریت خلاقانه در کسب و کار

•    آزادی بیان با فرهنگ توبیخ و سرزنش در هم آمیخته است؛
•    مقاومت عمومی در برابر تغییر و تحول؛
•    بی میلی در قبال اندیشیدن یا حرکت کردن در خارج از چارچوب شرح وظایف شغلی؛
•    نادیده گرفته شدن افراد، در اثر تنبیه و مجازات و نداشتن فرصتی برای یادگیری؛
•    این نگرش که بهترین ایده ها توسط افراد ارشد ارایه می شوند؛
•    ضعف ارتباط یا جریان سازمانی آن هم تنها از بالا به پایین سازمان؛
•    قوانین و مقررات سختگیرانه؛
•    مشوق های ناکافی و یا اصلاً عدم وجود چنین مشوق هایی؛
•    تصمیم گیری کند. 

شیوه نامه کاربردی مدیریت خلاقانه در کسب و کار

1. منابع بالقوه خلاقیت را مشخص سازید

•    ما تمایل داریم در مورد تولید محصولات جدید دست به تحقیق و پژوهش بزنیم اما در واقع ما به عقایدی تازه در مورد چنین محصولاتی دست می یابیم.  برخی منابع اطلاعاتی عبارتند از تحقیقات منتشره دانشگاهی، گزارش روزنامه ها یا مقالات مندرج در نشریات حرفه ای و بازرگانی. 

•    کارکنان کسانی هستند که به طور روزمره با فرآیندها، مسایل و مشکلات سر و کار دارند. آنها در بهترین موقعیت برای شناخت فرصتها یا تهدیدها قرار دارند،  و می توانند روشهای بهتر برای حل مسایل را ارایه نمایند و در مورد شیوه های مختلف انجام امور بیاندیشند. 

 •    شاید همیشه مشتریان بازخورد صحیح ندهند اما گوش دادن دقیق به نظرات، بازخورد و شکایات آنها می تواند به عقایدی جدید منتهی شود. 

•    ارتباط با عرضه کنندگان می تواند مزایایی دو جانبه را به دنبال داشته باشد.

•    رقبا برنامه های خاص خود را برای خلاقیت دارند؛ فعالانه تلاش کنید تا در مورد فعالیتهای رقبایتان اطلاعات کسب کنید، و از آخرین دستاوردهای آنها مطلع شوید. 

•    به نظر می رسد بسیاری از خلاقیت ها ریشه در شرایط غیرمستقیم و غیر برنامه ریزی شده دارند. 

2. خودتان نمونه هایی را مشخص نمایید

این یک موضوع مرتبط با سبک و نگرش است تا خلاقیت خودتان را بسنجید. هدف فقط مدیریت امور برای نیل به بهره وری نیست، بلکه باید به کارکنان اجازه و فرصت فکر کردن داده شود. باید شیوه های مختلف انجام امور را از طریق جلسات گوناگون بررسی کنید. 

برخی از نمونه ها : 

•    به طور مستمر، عقاید جدید را ترغیب نمایید نه فقط هنگامی که زمان در اختیار دارید. 
•    در فضایی آزاد پیرامون همه عقاید بحث کنید نه فقط آن عقایدی که فکر می کنید خوب هستند. 
•    از یافته های جدید و مسیرهای مختلف استقبال کنید نه اینکه فقط بخواهید وضعیت موجود را حفظ نمایید. 

3. فضای خلاقیت را تقویت نمایید

توصیف فضایی که خلاقیت را تقویت کند، کار دشواری است، اما

مشخصات چنین فضایی عبارتند از :
•    حس پویایی؛
•    حس علاقه مندی و احترام متقابل در زمانی که افراد با یکدیگر در تعامل هستند؛
•    محیطی کنترل شده اما دارای قوانین و رویکردهای انعطاف پذیر به جای پیروی کورکورانه از این قوانین؛
•    فضایی مملو از انرژی، اشتیاق، ذهن باز و تعهد. 

4. از تکنیک های مختلف برای خلاقیت استفاده کنید

هم اندیشی دربرگیرنده مباحث آزاد برای پی بردن به عقاید جدید است. این روش برای دستیابی به ایده های متعدد و آنچه که در ذهن افراد پنهان شده، اهمیت فراوانی دارد. 
می بایست پیشنهادهای کارکنان گردآوری شوند تا بتوان، از آنها در رشد بهره وری، کاهش هزینه ها یا بهبود شرایط کاری استفاده کرد. کلید موفقیت چنین طرحهایی، ارایه بازخورد و امتیاز به چنین افرادی است تا کارکنان به این باور برسند که مدیریت به سخنان آنها گوش کرده و برای آنها ارزش قایل است
چنین گروههایی می توانند عمیقاً به بررسی یک موضوع خاص بپردازند و به افراد اجازه دهند که عقاید خود را مطرح نمایند و به نگرشها و تفکرات دیگران نیز توجه نمایند. 

5. یک عضو تیم باشید

اگر چه ممکن است شما رهبر تیم باشید، اما باید عضوی از تیم نیز باشید. افراد را در قبال کاری که انجام می دهند به چالش بکشید و از آنها بخواهید که شما را در قبال کاری که انجام می دهید، به چالش بکشانند. شما باید نقشهای مختلفی را در نظر بگیرید تا بتوانید، بهترین نتیجه را از تیمهای کاری خود به دست آورید.

 زمانها و اوقاتی که می توانید مفید باشید :
•    مدیری باشید که یکجا می نشیند، به حرفهای دیگران گوش می کند، در آنها ایجاد انگیزه می نماید و می داند که چه زمانی مانع از بروز یک موقعیت غیر سودآور شود؛
•    رابطی باشید که اطلاعات به دست آمده از افراد مختلف را پردازش و تفسیر می کند؛
•    فردی باشید که افراد را وادار می کند راه حلها و جایگزین های دیگر را نیز در نظر بگیرند؛
•    سازندهای باشید که میان احتمالات گوناگون پیوند و رابطه برقرار میکند؛
•    هماهنگ کنندهای باشید که از مطالب طرح شده نتیجه گیری می کند تا اجماع نظر حاصل شود

6. فضایی سرزنده ایجاد کنید

اگر می خواهید افرادتان خلاق باشند، نمی توانید انتظار داشته باشید که تمام وقت در حال فعالیت باشند. در واقع، اصلاً نباید انتظار داشته باشید که در تمام اوقات آنها را ببینید، ممکن است آنها زمانی که خارج از دید شما هستند، از قدرت خلاقیت بالاتری برخوردار باشند. اگر در ابعاد زمانی و مکانی به افراد خود اعتماد کنید، آنها عموماً قادر خواهند بود تا به نتایج خوبی دست یابند. 

7. روشهایی برای خلاقیت ایجاد کنید

چنین روشهایی   مبنای رویکردهای  بندهای 1 تا 6 خواهند بود.

 این روشها عبارتند از :

•    ارزیابیهای 360 درجه، که در آن ارزیابی و بازخورد سازنده، مشتریان، زیردستان، همتایان و مدیران بر مبنایی منظم، صادقانه و آزادانه ارایه می شود. 

•    تیمهای خودفرما ، گروههای کوچکی از افراد که اختیار دارند تا خودشان و کاری را که انجام می دهند، مدیریت نمایند.

آنها نیازمند انعطاف پذیری و حمایت سازمان و همچنین اعضایی با تواناییها و مهارتهای گوناگون هستند. 

•    کار انعطاف پذیر ،در این صورت افراد مجبور نیستند کارهای مشابه و موازی انجام دهند. شما می توانید با تعیین وظایف بر اساس تواناییهای کارکنان، از مزایای مثبت کار انعطاف پذیر بهره مند شوید. 

8. آزمایشهایی کم هزینه انجام دهید

مهم است، عقایدی را که به نظر می رسد مفید هستند اما نیازمند سرمایه گذاری مهمی می باشند، قبلاً آزمایش کنید. در این زمینه به دقت برنامه ریزی کنید و اطلاعاتی را فراهم نمایید که به پیشرفت آتی کار کمک می کنند

9. از اقدامات بازخورد بگیرید و امتیاز دهید

هیچ ابتکاری ارزشمند نیست مگر اینکه تحت حمایت یک سیستم ارایه بازخورد و امتیاز باشد. اجازه دهید کارکنان بدانند پیشنهادهای آنها چگونه مورد استفاده قرار گرفته اند تا ترغیب شوند در آینده نیز عقاید خود را بیان دارند. بازخورد باید مثبت و سازنده و دربرگیرنده عقاید و دیدگاه های تمامی کارکنان باشد. در برخی برنامه های سازمانی، برای ترغیب افراد به ارایه پیشنهادهای سازنده، مشوقهای مالی نیز در نظر گرفته می شوند.

پرسشهای مهم مدیریت خلاقانه در کسب و کار

•    آیا بر این باور هستید که خلاقیت به خودی خود وجود دارد یا باید در افراد پرورش یابد؟
•    چند وقت یکبار تلاش می کنید تا روشهای جدیدی را برای انجام شغل خود بیابید؟


بایدها و نبایدهای مدیریت خلاقانه در کسب و کار

بایدهای مدیریت خلاقانه در کسب و کار :

•    بر مشتریان تمرکز کنید، تا خدمات و کالاهای خوبی ارایه نمایید، در این صورت افراد خواستار آنها هستند یا در آینده خواهان آنها خواهند بود.

•    عوامل مهم کسب و کارتان، از قبیل: سودآوری، قدرت رقابت، فن آوری، تقاضا، هزینه ها، را به خوبی درک کنید.

•    امکان  آزمایش را فراهم آورید و از شکستها برای پیشرفت خود استفاده کنید نه برای بازگشت به عقب.

•    اهمیت خلاقیت را در زمان استخدام کارکنان جدید، یادآوری کنید. 

نبایدهای مدیریت خلاقانه در کسب و کار :

•    هرگز این موضوع را نپذیرید که همه تضادها و اختلافها، منفی هستند. 

•    هرگز نپذیرید که خلاقیت نسبت به نظم و ترتیب در رده دوم قرار دارد. 

برای اطلاعات بیشتر به مقالات ذیل مراجعه نمایید :

1 .   چرا یافتن و حفظ بهترین استعدادها مهم است ؟ | چالشها و مزایا بکارگیری بهترین استعدادها

2 .   چگونه می توان ، اعتماد و وفاداری کارکنان را در محیط کسب و کار تقویت کرد ؟ | راهکارهای عملی برای اجرا

3 .   مدیران ،چگونه می توانند خلاقیت را تقویت کنند ؟ | ده عامل برتر افزایش خلاقیت فردی و سازمانی

4 .   رهبران واقعی مدیریت چگونه اند ؟ | علاقمند ، آگاه و اثربخش

5 . نکات کوتاه کاربردی برای ارتقای کسب و کار | چگونه با تضادها و اختلافات مقابله کنیم ؟ چرا صدای کارکنان را نمی شنویم ؟  تست رهبری |

روشهایی  برای تربیت کارکنان  | چطور خستگی در کسب و کار را مرتفع نماییم ؟

کتاب:
«بروز خلاقیت: چگونه رهبران می تواند قدرت خلاقیت را در تیمهای خود اشاعه دهند»، جان واتمور ، 

پندهای یادگار :

«مسئولیت پذیری، بهشت خلاقیت است.» نادین گوردیمر 

ارزش یک ایده در استفاده از آن نهفته است.  توماس ادیسون

راز تغییر این است، که تمام انرژی تان برای  نوآوری و ساختن آن متمرکز کنید، نه جنگیدن با چیز های قدیمی. سقراط 

نظرات
دیدگاه ارسال کنید